“MYOMY is WFTO gegarandeerd”

“MYOMY is WFTO gegarandeerd”

We zijn een gegarandeerd lid van de World Fair Trade Organization, een wereldwijde gemeenschap van gelijkgestemde Fair Trade bedrijven, die zich inzetten voor eerlijke handel overal in de wereld.
De WFTO-certificering erkend onze inzet voor fair trade door middel van peer reviews en vertrouwelijke onafhankelijke audits in Nederlands, Bangladesh en India. Concluderend dat we een door een missie geleide onderneming zijn, waarbij mensen en planeet op de eerste plaats staan. We tonen 100% toewijding aan eerlijke handel en passen de 10 WFTO-principes toe in onze gehele keten.

WFTO hanteert 10 principes voor die fair trade organisaties in hun dagelijkse werk moeten volgen en monitoren dat deze principes worden nageleefd.

Principe Een: Kansen voor economisch gemarginaliseerde producenten
Door lange termijn partnerschappen aan te gaan met fair trade organisaties, kunnen we indirect investeren in de toekomst van onze makers. Deze samenwerking met onze productiepartners stelt hen in staat een eerlijk inkomen te verdienen, acceptabele werkuren te draaien in een veilige werkomgeving en te werken aan persoonlijke ontwikkeling via trainingen. Dit biedt hen de vrijheid en het zelfvertrouwen om eigen keuzes te maken en een voorbeeld te zijn volgende generaties.

Principe Twee: Transparantie en verantwoordelijkheid verantwoording
We communiceren transparant intern en naar onze (commerciële) relaties. De communicatiekanalen zijn open in elk valk in onze gehele keten. Ondanks de afstand met onze productiepartners voelt het dat we één team zijn vanwege onze dagelijkse open communicatie.

Principe Drie: Eerlijke handelspraktijken
MYOMY handelt eerlijk voor het sociale, economische en ecologische welzijn van gemarginaliseerde kleine producenten en maximaliseert niet de winst op hun kosten.
We onderhouden langdurige relaties gebaseerd op solidariteit, vertrouwen en wederzijds respect die bijdragen aan de promotie en groei van fair trade. Fair trade erkent, promoot en beschermt de culturele identiteit en traditionele vaardigheden van kleine producenten zoals weerspiegeld in hun ambacht.

Principe Vier: Betaling van een eerlijke prijs
Een eerlijke betaling is een voorwaarde die door alle partijen tot stand komt met overeenstemming door middel van continue overleg. Waar de producenten een eerlijke prijs ontvangen die ook door de markt gedragen kan worden. Rekening houdend met het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk door vrouwen en mannen. Eerlijke betaling bestaat uit eerlijke prijzen, eerlijke lonen en lokale leefloon.

Principe Vijf: Geen kinderarbeid en dwangarbeid
MYOMY houdt zich aan het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, nationaal en lokaal. Samen met de onze productiepartners zorgen we voor geen kinderarbeid en dwangarbeid.

Principe Zes: Verbintenis tot non-discriminatie, politieke participatie en vrijheid van vereniging
Beide onze productieateliers worden aangestuurd door vrouwen. We erkennen de volledige arbeidsrechten van vrouwen en zorgen dat vrouwen hun volledige wettelijke arbeidsvoorwaarden krijgen.
MYOMY discrimineert niet bij het aannemen, belonen, toegang tot training, promotie en beëindiging of pensionering op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, politieke overtuiging, HIV/ADIS status of leeftijd.

Principe Zeven: Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden
De organisatie biedt een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers. Het voldoet op zijn minst aan nationale en lokale wetten en ILO-conventies op het gebied van gezondheid en veiligheid.
MYOMY is op de hoogte van de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden in de producentengroepen. Samen met onze productiepartners streven we er voortdurend naar om het bewustzijn van gezondheids- en veiligheidskwesties te vergroten en de gezondheids- en veiligheidspraktijken te verbeteren.

Principe Acht: Het verstrekken van Capacity Building
MYOMY wil door middel van Fair Trade de positieve ontwikkelingsimpact voor kleine, gemarginaliseerde producenten vergroten. Tweemaal per jaar bezoeken we onze productiepartners en werken we samen aan cases, workshops en trainingen om samen te leren en groeien.

Principe Negen: Het promoten van eerlijke handel
De fair trade beweging gaat over verspreiden en activeren. MYOMY heft niets te verbergen en we communiceren het echte verhaal.
De impact van onze activiteiten is te vinden aan beide uiteinden van de keten – niet alleen waar onze tassen worden gemaakt. Iedereen die onze producten verkoopt en koopt, is net zo belangrijk als de mensen die ze maken.

Principe Tien: Respect voor het milieu
Samen met onze producenten selecteren we zorgvuldig de meest duurzame materialen voor onze MYOMY collecties. Dit betekent strenge controle op het naleven van alle milieuregels. Dit betekent ook dat we duurzaam met afval en energie omgaan. We vragen onze partners hun afvalstromen in meerdere stadia van de productie te recyclen en om gebruik te maken van zonlicht tijdens de natuurlijke droogprocessen om zo energiegebruik te reduceren.

Meer informatie over de 10 principes, klik hier.

[]